Nederlandse Ambassade in Tel Aviv, Israël

Identiteitskaart aanvragen

Eerste aanvraag en verlenging

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u een identiteitskaart aanvragen op de ambassade in uw land. Bezoekt u Nederland? Dan kunt u uw identiteitskaart ook aanvragen bij een aantal grensgemeenten en op Schiphol. Selecteer of u voor de eerste keer een identiteitskaart aanvraagt (en niet eerder een Nederlands paspoort heeft gehad) of dat u een identiteitskaart wilt verlengen (of eerder een Nederlands paspoort heeft gehad) .

Identiteitskaart verlengen

Een identiteitskaart wordt niet 'verlengd', maar vernieuwd. In de praktijk worden deze termen vaak door elkaar gebruikt en wordt hetzelfde bedoeld.

Ouder dan 18 jaar

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder en heeft u een (verlopen) Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart of heeft u eerder in het paspoort van 1 van uw ouders bijgeschreven gestaan? Dan kunt u uw Nederlandse identiteitskaart verlengen.

Jonger dan 18

Is uw kind Nederlander, jonger dan 18 jaar en heeft het een (verlopen) Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart of heeft het eerder in het paspoort van 1 van zijn ouders bijgeschreven gestaan? Dan kunt u een nieuwe Nederlandse identiteitskaart aanvragen voor uw kind.

Voor het eerst een Nederlandse identiteitskaart aanvragen

Boven de 18 jaar

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder en heeft u niet eerder een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart gehad? Stond u ook niet bijgeschreven in een Nederlands paspoort van 1 van uw ouders? Dan kunt u een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Jonger dan 18

Is uw kind Nederlander en jonger dan 18 jaar? En heeft het niet eerder een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart gehad? Staat het ook niet bijgeschreven in een Nederlands paspoort van 1 van de ouders? Dan kunt u een identiteitskaart aanvragen voor uw kind.

Dubbele nationaliteit

Wilt u een Nederlandse identiteitskaart aanvragen en heeft u ook nog een andere nationaliteit? Houd er dan rekening mee dat het alleen in een bepaald aantal gevallen mogelijk is om een dubbele nationaliteit te hebben. Kijk voor meer informatie op de pagina Dubbele nationaliteit.

Biometrie

Voor het aanvragen van een paspoort moet u langskomen op een van onze kantoren om uw identiteit vast te stellen. Ook worden er vingerafdrukken opgenomen. Kijk voor meer informatie op de webpagina Biometrie: gezichtsopnamen en vingerafdrukken.