Nederlandse Ambassade in Tel Aviv, Israël

Geen korting Shoa benefits uitkeringen WUV/WUBO-gerechtigden

Na overleg met de betreffende Israëlische autoriteiten heeft de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) besloten bij WUV/WUBO-gerechtigden die voor 26 september 2016 door het Israelische Ministerie van Financiën in aanmerking zijn gebracht voor een uitkering met een invaliditeit van méér dan de basis 25%, deze hogere Shoah-uitkering niet te korten op de WUV/WUBO-aanspraken. Eerder had de PUR al besloten de minimum uitkering (2300 - 830 NIS) niet te korten op de WUV/WUBO-aanspraken.